Logotip

drugividik-logo-bigLogotip te spletne strani temelji na zelo starem simbolu, ki ga poznamo pod francoskim imenom fleur-de-lis. Je stiliziran prikaz cveta lilije s tremi lističi. Francoski izraz zanj je znan zato, ker so ta simbol precej uporabljale nekatere francoske kraljevske rodbine. A treba je vedeti, da je ta simbol veliko, veliko starejši od katerekoli vladarske rodbine, ki ga je uporabljala kot svoj emblem. Simbol fleur-de-lis, čeprav pod drugačnimi imeni, so poznala različna ljudstva po vsem svetu, nekatera celo v davnih časih, ko evropskih narodov sploh še ni bilo.

Mnenja o tem, kaj naj bi simbol izvorno pomenil, so deljena, pravi razlogi pa izgubljeni v prahu zgodovine. Za potrebe teh spletnih strani trolistni simbol predstavlja tri univerzalne vidike, kakršne pozna ezoterična veda. Rdeči listič predstavlja prvi vidik, voljo in namen. Modri listič predstavlja drugi vidik, ljubezen in modrost. In zeleni listič predstavlja tretji vidik, dejavno inteligenco.

Zunanja lističa, prvi in tretji vidik torej, sta zvita vase, medtem ko je notranji, drugi vidik, razcveten. To ponazarja ideal, situacijo, ki jo moramo kot družba doseči. Sodobna družba bo namreč temeljila na drugem vidiku. Vrstni red lističev prikazuje evolucijsko zaporedje: listič tretjega vidika je na vrsti prvi (na levi strani), kajti tretji vidik ponazarja našo evolucijsko preteklost. Zvit je vase, ker je že odcvetel, njegov vpliv na človeštvo pa se počasi poslavlja. Nasprotno prvi vidik predstavlja našo (daljno) evolucijsko prihodnost, zato je rdeči listič postavljen na desno stran. Modri listič, simbol drugega vidika, pa se razcveta v sredini, in simbolično priča o dejstvu, da je čas za razvoj drugega vidika prav sedaj.

Vsi trije lističi so zakoreninjeni oziroma izvirajo iz iste točke, kar nakazuje njihov skupni izvor. Trije univerzalni vidiki namreč niso tri ločene stvari, temveč so trije pogledi na eno in isto stvar – celoten univerzum. Ta pa se razcveta v mnoštvu oblik, kar je še eden od pomenov pričujočega simbola.

“Dao je rodilo eno,
eno je rodilo dvoje,
dvoje je rodilo troje,
in iz trojega so vse stvari.”

Tao Te Ching