Avtorstvo

“Opravi svoje delo, potem stopi korak nazaj. To je edina pot do notranjega miru.” – Lao Ce

Na mestu, kjer večina ljudi običajno objavi pravila uporabe, ki izhajajo iz avtorskih pravic, jaz tega ne bom storil. Iz več razlogov.

Kot prvo, tega spletišča ne razvijam zato, da bi od njega kaj zaslužil. Zato si tudi od avtorskih pravic ničesar ne obetam, vsaj ne v materialnem smislu. Moralne avtorske pravice po zakonodaji tako ali tako vedno ostanejo avtorju, medtem ko se z materialnimi da načeloma trgovati. A v zvezi s tem spletiščem nimam takih načrtov. Kar pišem, pišem zato, da bi nekaj večne modrosti delil z vsemi, ki bi jih to utegnilo zanimati.

Ne bom napisal, da mora tisti, ki objavi kak moj prispevek (v celoti ali delno) kje drugje, navesti mene kot avtorja. Čeprav bi se mi to zdelo umestno. Ne morem namreč prisiliti nikogar, ki tega ne želi narediti, da bo to vseeno storil. Kdor ne želi, pač ne bo. Poleg tega, kdo je zares avtor tega, kar jaz napišem? Večne ideje, o katerih pišem, so točno to.. večne ideje. O čemer pišem, sem večinoma izvedel od drugih. Kar je mojega v vsem tem, je samo način predstavitve. Pa še tukaj je vprašanje, kaj je res “moje”, kajti, kdo pa sem namreč “jaz”? Kdor res razume pomen drugega vidika, bo razumel to mojo zadrego…

Glede avtorstva na teh straneh pa takole. Tekste seveda pišem sam, in so v celoti moji, razen če je drugače navedeno. Kar se pa grafičnih elementov tiče, pa je stvar malo mešana. Večinoma jih sicer izdelam sam, a za nekatere ponazoritve besedila si občasno pomagam tudi z ilustracijami, pridobljenimi od drugod. (Tretji žarek ne komplicira; vzame obliko, ki je na voljo, in jo uporabi za nekaj novega.) V svetu, kjer vsak dosežek posameznika stoji na trudu mnogih pred njim, se mi zdi to popolnoma normalno. Kjer se mi bo zdelo kontekstu primerno, bom avtorstvo slik navedel, v primeru, če te niso moje (če bo avtorstvo sploh znano, na internetu namreč mrgoli slik, ki so v splošni uporabi). Tudi, če bo avtor slike neznan (ali neomenjen), pa mu bo šla moja tiha zahvala.

Kdor resnično razume koncept drugega vidika, bo razumel zgoraj zapisano, kdor ne, pač ne bo. Ta spletna stran je prvenstveno postavljena za ljudi, v katerih se drugi vidik prebuja, z namenom, da bi se tega bolj jasno zavedeli, in ga še bolj razvijali.

Naj se na tem mestu še zahvalim vsem, ki so mi tako ali drugače omogočili, da lahko ustvarjam te spletne strani. Zahvale gredo v prvi vrsti vsem mojim učiteljem, vidnim in nevidnim, formalnim in neformalnim. Prav tako se zahvaljujem vsem, ki so tako ali drugače kaj prispevali, bodisi gradivo, ideje, ali preprosto.. življenjske situacije, ki so mi dale misliti.